HJERTESTARTER

Gruppeordninger

 • ikon
  Jon Lillemark Jørgensen den 24-08-2016
  Skolefodbold.

  Så er skoleåret startet og det indebærer også skolefodbold. Det er en skøn og dejlig tradition som vi selvfølgelig er glade for her på Herstedøster Skole. Alle elever og forældre skal være opmærksomme på at det indebærer, at der er visse elever der deltager i skolefodbold og derfor ikke kan deltage i den almindelige undervisning. Da skolefodbold er frivilligt, er det ligeledes elevernes eget ansvar at følge op på den undervisning, der er foregået i det tidsrum de er væk. Hvis de ikke er indforstået eller forældrene er det. Skal de ikke deltage i skolefodbold. Det er selvfølgelig ligeledes vigtigt, at eleverne,  ikke går fra undervisningen før det er nødvændigt til omklædning og transport, da det skaber påstyr på skolen. Jeg forbeholder mig derfor retten til at pille elever af skolefodboldholdet, hvis de ikke formår at overholde dette. Hvis vi finder en elevs skolegang problematisk, eller der er andre elementer omkring skolegangen der ikke fungerer, kan man ligeledes blive taget af holdet.

  I håbet om en god og flot turnering med masser af gejst og fairplay.

  Jon

  Udskolingsleder
 • ikon
  Ulla Kaudi den 09-03-2016
  Skolekalender for skoleåret 2015/2016 og 2016/2017. Se bilag.
Ingen aktuelle nyheder