Gruppeordninger

 • ikon
  Birgitte Pilgård den 24-07-2015
  Kære alle

  Så er de tekniske udfordringer med at få skemaerne at se i Forældreintra løst. Hvis I stadig oplever udfordringer så gør os opmærksom på dette, men det burde være i orden nu.

  Desværre er 7. klasseeleverne i inddelt i de rigtige klasser efter sommerferien. Dette kan der desværre først rettes op på mandag uge 32.

  Lektiecafeen i kommende skoleår er blevet obligatorisk så alle elever skal deltage i lektiecafeen på samme måde som alle andre fag. Medarbejderne vil sammen med os i ledelsen gennemgå alle klassers skemaer, for at se om der er nogle lektioner der skal lægges anderledes. F.eks. kan lektiecafeen måske lægges inde i skemaet fremfor i ydertimerne. Dette vil I høre nærmere om, når vi er kommet så langt.

  Ringetiderne i kommende skoleår kommer til at se sådan her ud:

  8.10            9.40                             1+2 lektioner                        
  9.40            10.00                           Pause                              
  10.00          11.30                           3+4 lektioner                      
  11.30          12.20                           Pause (indskoling spisetilsyn til 
                                                        11.50)                       
  12.20          12.40                           Bånd                             
  12.40          14.10                           5+6 lektioner                        
  14.10          14.25                           Pause i udskoling. Mellemtrin har
                                                        lektiecafe kl. 14.10 . 15.10 3 dage om 
                                                        ugen.                                      
  14.25          15.10                          7 lektion     
                        
  Mellemtrinnet har valgt at båndet ligger inde i 5. lektion så det er den samme lærer der har begge dele på dagen.

  Klokken kommer til at ringe igen når lektionerne starter.

  Vi glæder os meget til at se jeres børn igen d. 10. august hvor skolen starter op for eleverne i 1. – 9. klasse kl. 8.10-14.10.

  Tirsdag d. 11/8 kl. 10.00 tager vi i mod vores 0. klasser og deres forældre til en arrangement i musisk rum nord. Vi glæder os meget til også at lære jeres børn at kende og til det fremtidige samarbejde med jer "nye" forældre.

  I må alle have en fortsat god sommer

  Hilsen
  Birgitte
 • ikon
  Birgitte Pilgård den 25-06-2015
  Kære alle

  Hermed Skolebestyrelsens sommer hilsen

  D. 8. oktober kl. 17-19.00 får vi besøg af "Forældrefidusserne".

  Det er et arrangement for kontatkforældrene og medarbejderne i 0.-4. årgang; Sæt allerede nu x i kalenderen her. Det handler om skole/hjemsamarbejdet og hvad vi sammen kan gøre for at støtte op om børnenes skolegang. I vil efter sommerferien få en rigtig invitation.

  Rigtig god sommer
 • ikon
  Christian Nikolajsen den 17-06-2015
  Afood - besstil din økologisk sunde skolemad her: